ادویه تند

24 اردیبهشت, 1401
پول ببر

ادویه پول بیبر

فلفل قرمز انواع مختلفی دارد که یکی از آنها پول بیبر یا فلفل حلب می باشد (خاستگاه پول بیبر شهر حلب در شمال سوریه نزدیک مرز ترکیه است) پول بیبر در ترکیه و سوریه کاشته و به عنوان جانشین چاشنی غذاهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد
تماس بگیرید : 09162134275